Sklep detaliczny AW-Narzędzia:

ul. Sławińskiego 8,
15-349 Białystok
e-mail: sklep@aw-narzedzia.com.pl

Godziny pracy firmy:
Pon. – Pt.: 7.30 – 17.00
Sob.: 8.00 – 14.00
tel.: 85 748 01 62
kom: 504 219 681

Daniel KulfanHandlowiec
tel. 661 936 384
Artur KrasowskiHandlowiec
tel. 504 219 681
Łukasz RoszkowskiHandlowiec
tel. 85 748 01 62 wew. 831
Gabriel BuryłoHandlowiec
tel. 85 748 01 62 wew. 835
Mirosław MatysiukHandlowiec
tel. 85 748 01 62 wew. 834
Grzegorz KowaraHandlowiec
tel. 85 748 01 62 wew. 833
Marcin RynkowskiHandlowiec
tel. 85 748 01 62 wew 836
Marcin SamociukHandlowiec
tel. 85 748 01 62 wew 836
Bogdan KuptelHandlowiec
kom. 607 154 447

Punkt sprzedaży na Targowisku Miejskim:

ul. Kawaleryjska, 15-324 Białystok

Godziny pracy:
Pon. – Pt.: 6:00 – 14:00
Sob.: 6:00 – 13:00

e-mail: kawaleryjska@aw-narzedzia.com.pl

Recykling:

INFORMACJA DO UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTEPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKRTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także zużyty sprzęt” lub „,elektrośmieci”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci:

MPO przy ul. 42. Pułku Piechoty 48 w Białymstoku. /ZUOK w Hryniewiczach

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Białystok ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok / Białystok ul. Sławińskiego 10, 15-349 Białystok
  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Białystok ul.Magazynowa 4, 15-399 Białystok / Białystok ul. Sławińskiego 10, 15-349 Białystok
  6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.