Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym, pragniemy poinformować, że jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Dotyczy to przyjętych przez Unię Europejską jednolitych przepisów, które będą bezpośrednio obowiązywać we wszystkich 28 krajach członkowskich oraz w krajach z poza Unii, które będą chciały przetwarzać dane osobowe obywateli UE.

Zaktualizowaliśmy nasze Polityki prywatności, by lepiej opisać usługi, które świadczymy, oraz wyjaśnić, w jaki sposób AW-Narzędzia sp. z o.o. sp. k. chroni Państwa prywatność i jak można korzystać ze swoich praw do zgromadzonych w AW-Narzędzia sp. z o.o. sp. k. danych.

Wszelkie pytania związane z RODO, prosimy kierować na adres daneosobowe@aw-narzedzia.com.pl

Polityka Prywatności